Om Thailand

Nok's Thai To Go

Den bästa lokala thaimaten i säffle, kanske i hela värmland

 

Befolkning, Språk och ReliThailands befolkning uppgår till cirka 62 miljoner

• Officiellt namn: Prathet Thai eller Muang Thai

• Statsskick: Monarki, enhetsstat

• Huvudstad/Invånare: Bangkok / 4 800 000

• Yta (totalt): 514 000 km2

• Kustlinje: 3 219 km

• Lägsta punkt: Siamviken (0 möh)

• Högsta punkt: Doi Inthanon ( 2 567 möh)

• Största floder: Chao Phraya, Mekong

• Större sjöar: Nong Rong, Nong Samrong, Nong Sisa Krabu

•Invånare, totalt: 65 068 000

• Invånare/km2: 126 Karta över ThailandBefolkningstillväxt: 0.66 %

• Spädbarnsdödlighet: 19 (per 1 000 levande födda)

• Medellivslängd (beräknad) år: Män/Kvinnor 70 / 75

• Folkgrupper: Thai 75 %, Kineser 14 %, Övriga (varav ett antal minoritetsfolk) 11 %

• Religion: Buddhism 94.6 %, Islam 4.6 %, Kristna 0.7 Övriga 0.1 %

• Språk: Thai, minoritetsfolkens egna språk

• Läskunnighet % (befolkning över 15 år): Män/Kvinnor 95 / 91

• Självständighet: 1238 (Thailand har aldrig varit koloniserat)

• Nationaldag: 5 december (Kungens födelsedag)

• Rösträttsålder: 18 år

• BNP/inv.: USD 2 959

• Befolkning under fattigdomsgräns: 32.5 % (Personer som lever på under 2 USD/dag)

• Elkonsumtion per person: 1 865 kwh

• Antal turister årligen: 11 567 000

• Valuta: BATH (THB)

• Militära utgifter i % av BNP: 1.1 %

• Mobiltelefoner: 40 816 000

• Internetanvändare: 8 466 000

• Järnvägsnät: 4 071 km

• Vägnät (större vägar): 57 403 km

 

Angiva värden är beräknade, källa: CIA World Factbook 2008/03

Besök gärna CIA World Factbook för ytterligare information

Thailands befolkning uppgår till cirka 62 miljoner invånare, ungefär 75 % av dessa utgörs av folkgruppen thai, kineserna uppgår till cirka 14 % och övriga folkgrupper till cirka 11 %. Bland övriga folkgrupper finns flera minoritetsfolk som akha, lisu, lahu, mien, hmong och karen, som alla lever under fattiga och svåra levnadsförhållanden. Svårt är det också för de drygt 100 000 burmesiska flyktingar som lever i Thailand.

 

Thailändska, eller thai, utgörs egentligen av fyra ganska olika dialekter som geografiskt följer landets fyra huvudregioner. Dialekten som talas på Chao Phrayaslätten, centralthai, fungerar som riksspråk

Nationalflagga som infördes 1917. De röda ränderna i flaggan symboliserar det blod som folk utgett för sitt land. De vita ränderna symboliserar renhet. Det blå i flaggan representerar landets nationalfärg

I landets nordöstra delar talas lao, som i stort sett är identiskt med det språk som talas i Laos. Även den nordthailändska dialekten lanna thai är nära besläktat med språket lao. Sydthai innehåller många malajiska låneord.

 

Enligt landets författning råder religionsfrihet i Thailand, men den dominerande religionen är buddhism, som varit statsreligion sedan 1200-talet. Större delen av befolkningen bekänner sig till theravada-buddhismen. Kungen måste enligt landets författning vara buddhist. I thailändarnas religionsutövning finns också inslag av vidskepelse och magi med rötter i gammal folktro. Intill byggnader kan man se vackert utformade små andehus som är bostad åt platsens skyddsandar.

 

Geografi, Klimat

Till ytan med sina 513 115 km2, är Thailand cirka 15 % större än Sverige. Landet gränsar till Kambodja, Laos, Burma och Malaysia.

I norr domineras landskapet av kedjor av berg och kullar som löper i nordsydlig riktning, genomskurna av bördiga floddalar. Här ligger landets högsta bergstopp Doi Inthanon ( 2 567 möh). Den nordöstra regionen utgörs av Koratplatån, som avgränsas av låga bergskedjor i väster och söder och av Mekongfloden i norr och öster. Mekongdalen är bördig, i övrigt är jordarna i området ganska karga. Centrala Thailand är mycket bördigt och kallas ofta för "Thailands risskål". Den långsmala södra regionen består av av tropiskt frodiga berg och kullar, avgränsade av kustslätter med vidsträckta stränder. Hit söker sig det största antalet turister som besöker Thailand. Hela Thailand ligger inom den tropiska zonen, vilket innebär höga temperaturer och relativt hög luftfuktighet året om. Största delen av nederbörden faller mellan maj och oktober, under sommarmonsunen. Svalast är det i perioden december - januari. I södra Thailand faller regnet mer jämnt fördelat över året, även temperaturen är mera jämn under året.

 

Flora och Fauna

Precis som i övriga delar av det tropiska Asien utgörs den inhemska skogen av två slag; den täta, ständigt gröna (regnskogen) och den öppna med träd som fäller löv (monsunskogen). De orörda delarna av Thailands regnskog är med sina 70 miljoner år ett av jordens äldsta ekosystem. Tyvärr har regnskogen skövlats i stor omfattning även i Thailand, som övrigt i världen och har därmed starkt reducerats. Skogsområdena varierar i landets olika regioner. I norra delarna av landet täcker skogen cirka 43 % av ytan, i centrala cirka 23 %, i östra cirka 20 %, i södra cirka 17 % och i nordöstra cirka 12 %. Största skogsområdet finns i provinsen Chiang Mai. Floran är omfattande och artrik, i Thailand finns mer än 27 000 blommande arter och mängder med olika fruktträd. Kanske är Orkidéerna de vackraste och mest intressanta växterna

 

.

 

Faunan, är precis som floran, mycket artrik och påverkas naturligtvis starkt av det tropiska klimatet, men skiljer sig åt i landets norra och södra regioner. I norr är faunan i stor sett identisk med den som finns i Indokina, medan den i söder påverkats av den som finns på Malackahalvön, Sumatra, Borneo och Java. Fortfarande lever vilda elefanter, tigrar, tapirer, björnar, leoparder och bantenger, världens största oxdjur, i de thailändska skogarna, men 40 av de 282 däggdjursarterna är dock utrotningshotade. Fågellivet i Thailand är synnerligen artrik, mer än 1 000 olika arter har registrerats vilket motsvarar cirka 10 % av alla jordens fågelarter.

 

Inom landets gränser finns 80 nationalparker, drygt 120 områden med jaktförbud, nästan 60 botaniska trädgårdar och över 1 200 skogsreservat. Tillsammans täcker dessa områden cirka 13 % av landets yta, vilket gör Thailand till ett av världens främsta länder när det gäller naturskydd. Ett besök enbart på badstränderna i Thailands södra delar, ger inte rättvisa eller en heltäckande bild av landets variation, intressanta kultur och fascinerande folkliv. Lämna gärna solstolen och upptäck allt spännande som finns i Thailand, först då har man besökt landet på rätt sätt.